Health

 • เทคโนโลยีใหม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำจืดที่ไร้ขีดจำกัด
  เทคโนโลยีใหม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำจืดที่ไร้ขีดจำกัด

  เทคโนโลยีใหม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำจืดที่ไร้ขีดจำกัด

  บนโลกมีน้ำจืดไม่เพียงพอและเป็นปัญหาที่คาดว่าจะเลวร้ายลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

  เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น การรีไซเคิลและการจำกัดการใช้น้ำจะทำให้เราไปได้ไกลเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์จะต้องค้นหาแหล่งใหม่ของของเหลวที่หล่อเลี้ยงชีวิตนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของเรา

  แหล่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันคือไอน้ำเหนือมหาสมุทร ซึ่งแทบจะไร้ขีดจำกัดเท่าที่เสบียงจะไปถึง การศึกษาใหม่สรุปว่าโครงสร้างการเก็บเกี่ยวสามารถนำมาใช้เพื่อเปลี่ยนไอระเหยนี้เป็นน้ำดื่มได้อย่างไร

  “ในที่สุด เราจะต้องหาทางเพิ่มปริมาณน้ำจืด เนื่องจากน้ำอนุรักษ์และน้ำรีไซเคิลจากแหล่งที่มีอยู่ แม้ว่าจะจำเป็น ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์” Praveen Kumar วิศวกรโยธาและสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยกล่าว อิลลินอยส์ เออร์บานา-แชมเพน

  “เราคิดว่าวิธีการที่เราเสนอใหม่สามารถทำได้ในวงกว้าง”

  วัดความกว้างได้ประมาณ 210 เมตร (689 ฟุต) สูง 100 เมตร (328 ฟุต) – ประมาณความสูงของเรือสำราญขนาดใหญ่ – โครงสร้างที่นำเสนอนี้เลียนแบบวัฏจักรของน้ำตามธรรมชาติในลักษณะที่ขนส่ง ควบแน่น และรวบรวมน้ำ อากาศชื้นจะถูกส่งจากเหนือพื้นผิวมหาสมุทรไปยังชายฝั่งใกล้เคียง ซึ่งระบบทำความเย็นสามารถควบแน่นไอน้ำให้กลายเป็นของเหลวได้ ทั้งหมดนี้จะใช้พลังงานลมหมุนเวียนหรือพลังงานแสงอาทิตย์ ทีมงานกล่าว

  แม้ว่านักวิจัยจะไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการออกแบบ แต่พวกเขาได้วิเคราะห์ตัวเลขเกี่ยวกับปริมาณความชื้นที่สกัดได้ในพื้นที่ศึกษา 14 แห่งทั่วโลก การติดตั้งเพียงแห่งเดียวเหล่านี้อาจตอบสนองความต้องการน้ำดื่มเฉลี่ยต่อวันของประชากรประมาณ 500,000 คน

  นั่นอาจเป็นส่วนเสริมที่ยิ่งใหญ่สำหรับโรงแยกเกลือออกจากน้ำทะเลที่ดำเนินการอยู่แล้วในหลายแห่งทั่วโลก เพื่อกำจัดเกลือที่ละลายออกจากน้ำทะเล

  Francina Dominguez นักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์กล่าวว่า “ยังไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อน และฉันคิดว่าเป็นเพราะนักวิจัยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาบนบกมาก แต่การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่ามีตัวเลือกอื่นๆ ที่มีอยู่จริง” เออร์บาน่า-แชมเปญ.

  น้ำจืด – ซึ่งจำเป็นสำหรับการดื่ม การอาบน้ำ และการชลประทาน – มีน้ำเพียงร้อยละ 3 ของน้ำในโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียหรือไม่สามารถเข้าถึงได้สะดวก แม้ว่าเราจะเห็นโครงการที่มีแนวโน้มหลายโครงการที่สามารถเพิ่มการเข้าถึงแหล่งน้ำจืดได้ แต่เรายังคงรอเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความแตกต่างในวงกว้างได้

  การขาดแคลนน้ำที่ปลอดภัยและดื่มได้มักจะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่ยากจนที่สุดในโลกมากที่สุด โดยมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงสุขภาพ ความมั่นคง และรายได้ บางอย่างเช่นระบบที่เสนอในที่นี้มีศักยภาพในการสร้างความแตกต่างอย่างมากโดยไม่ทำลายระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมโดยรอบ

  ส่วนหนึ่งของการศึกษานี้ นักวิจัยยังได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพื้นที่แห้งแล้งเริ่มแห้งลง แต่พวกเขาสรุปได้ว่าระบบของพวกเขาจะยังคงมีความยั่งยืนแม้ว่าโลกจะร้อนขึ้นก็ตาม

  “การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศแสดงให้เห็นว่าการไหลของไอน้ำในมหาสมุทรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้มีแหล่งน้ำจืดมากขึ้น” เราะห์มานกล่าว “ดังนั้น แนวคิดที่เราเสนอจะเป็นไปได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

  “นี่เป็นแนวทางที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพมากสำหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชากรที่เปราะบางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้งของโลก”

   

  น้ำจืดมีความสำคัญต่อชีวิตและยังเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด ของน้ำทั้งหมดบนโลก มีเพียง 3% เท่านั้นที่เป็นน้ำจืด แม้ว่าจะมีความสำคัญต่อธรรมชาติและชุมชนมนุษย์ แต่น้ำจืดก็ถูกคุกคามโดยกองกำลังจำนวนมหาศาล รวมถึงการพัฒนาที่มากเกินไป มลพิษที่ไหลบ่า และภาวะโลกร้อน ด้วยเหตุนี้ WWF จึงร่วมมือกับชุมชน ธุรกิจ และอื่นๆ เพื่อลดมลภาวะ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ และปกป้องพื้นที่ธรรมชาติเพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำสะอาดเพียงพอสำหรับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและมอบอนาคตที่ดีให้กับทุกคน

  น้ำเป็นองค์ประกอบที่น่าทึ่ง มีลักษณะเฉพาะเนื่องจากสามารถพบได้ตามธรรมชาติในรูปของของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ เมื่อทะเลสาบ มหาสมุทร แม่น้ำ และลำธารมีอุณหภูมิสูงขึ้น น้ำบางส่วนจะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นก๊าซ และรวมตัวกันเป็นเมฆความชื้น เมื่อเมฆเหล่านี้ลอยอยู่เหนือทะเลหรือแผ่นดินที่เย็นกว่า

  ความชื้นบางส่วนจะตกลงมาในรูปของฝนหรือหิมะ ฝนและหิมะที่ตกบนแผ่นดินอาจไหลลงสู่ที่ต่ำ ป้อนชั้นหินอุ้มน้ำและน้ำใต้ดิน หรือไหลลงมาจากเนินเขา ก่อตัวเป็นต้นน้ำ ต้นน้ำเหล่านี้ไหลลงสู่ลำธารซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำหรือทะเลสาบ ในที่สุดน้ำเหล่านี้ก็ไหลลงสู่ทะเลและเริ่มต้นวงจรใหม่อีกครั้ง

  น้ำสามารถแยกออกเป็นน้ำเค็มและน้ำจืดได้อย่างกว้างๆ น้ำเกลือเป็นน้ำ 97% ของน้ำทั้งหมด และส่วนใหญ่พบในมหาสมุทรและทะเลของเรา น้ำจืดพบได้ในธารน้ำแข็ง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ สระน้ำ แม่น้ำ ลำธาร พื้นที่ชุ่มน้ำ และแม้กระทั่งน้ำใต้ดิน แหล่งอาศัยน้ำจืดเหล่านี้มีน้อยกว่า 1% ของพื้นที่ผิวโลกทั้งหมด

  แต่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่รู้จักทั้งหมด 10% และปลาที่รู้จักทั้งหมดมากถึง 40% แม้ว่าพวกมันจะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในฐานะแหล่งน้ำดื่ม การดำรงชีวิตของพืชผลด้วยการชลประทาน การให้อาหารในรูปของปลา การให้พลังงานแก่บ้านเรือนผ่านเขื่อน และการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยเรือท้องแบน ที่อยู่อาศัยของน้ำจืดกำลังหายไปในอัตราที่น่าตกใจ

   

  สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ vayuva.com

Economy

 • WAX CPU เกิน 100% แก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วย Getwaxcpu.com
  WAX CPU เกิน 100% แก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วย Getwaxcpu.com

  WAX CPU เกิน 100% นั้นเป็นปัญหาของคนที่เล่นเกมส์ในเชนของ WAX ต้องพบเจอกันทุกคน เราจะมาแนะนำช่องทางที่ง่ายเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่เล่นเกมในเชน WAX

  WAX CPU เกิน 100% นั้นเป็นเรื่องพื้นฐานของคนที่ใช้งาน Blockchain WAX นั้นจำเป็นต้องเข้าใจ เพราะเมื่อเราทำการส่ง tracsaction ในระบบเครือข่ายของ WAX เรานั้นจำเป็นต้องมีค่าของ WAX CPU ให้เพียงพอต่อการใช้งานโดยการนำ WAX มา Stake หรือฝากเข้าไปในระบบ เพื่อให้ปริมาน CPU เพียงพอต่อการใช้งานของเรา

  WAX เป็นบล็อกเชนที่ผู้คนนิยมใช้ใช้และมีจำนวนธุรกรรมมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะ NFT และ GAME FI โดยมีความปลอดภัยและความสะดวกในการสร้าง ซื้อ ขายและแลกเปลี่ยน WAX เป็นเครือข่าย NFT ชั้นนำที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะ “ราชาแห่ง NFT” และประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยน NFT นับล้านชิ้นจากทุกคนทั่วทุกมุมโลก

  wax cpu

  หลายๆท่านที่ติดตาม เว็บข่าว Blockchain หรือ Cryptocurrency  คงจะทราบว่าบล็อคเชนอื่น ๆ เช่น Binance Smart Chain , Ethereum Mainnet , Solana หรือ Matic จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อธุรกรรมหรือที่ทุกท่านเรียกว่าค่าแก๊ซนั่นเอง แต่ WAX จะไม่เป็นเช่นนั้น

  โดยผู้ที่ต้องการใช้บริการหรือต้องการสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากร (Resource) จะต้องถือ WAXP จำนวนหนึ่ง เพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากร เช่น CPU หรือ RAM โดยผ่านการฝากประจำ (Staking) เมื่อ WAX มีจำนวนผู้ใช้งานในเครือข่ายมากขึ้นมันจะเพิ่มความขาดแคลนของโทเค็น เนื่องจาก WAXP จะถูกเก็บไว้จนกว่าผู้ใช้จะเรียกคืน โดยโทเค็นที่คุณ Staking นั้นจะเป็นของคุณเสมอเมื่อเรียกคืนโดยปกติจะใช้เวลา 3 วัน หรือ 72 ชั่วโมง

  ปัญหาที่ทุกท่านเจอกันช่วง “CPU แดง” (อัตราการใช้งานเกิน 100%) ทำให้ท่านไม่สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ โดยท่านอาจจะต้องเติม WAXP เพื่อ Stake และบางทีอาจไม่ได้วางแผนเตรียมทุนสำรองเพื่อการนี้และปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะเว็บไซต์ของเราจัดทำมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

  wax cpu

  แก้ปัญหา Wax CPU เต็มด้วยวิธีการเช่าเพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของราคา WAX

  ทุกคนที่อยู่ในวงการ Cryptocurrency คงรู้กันดีถึงความผันผวนของราคาว่ามันขึ้นและลงกันแบบโหดมากๆ และการ Stake WAX อาจจะทำให้คุณขาดทุนได้อย่างมหาศาลในช่วงเวลาขาลงของตลาด Cryptocurrency

  และแน่นอนว่าการ Stake CPU ในเครือข่ายของ WAX นั้นเหมือนการบังคับให้ทุกคนต้องถือเหรียญไว้และการถอนก็ใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมง เราถึงจะได้รับ WAX เข้ามาในบัญชีของเรา ถ้าในสถานการ์ณความเป็นจริง ราคานั้นอาจจะลดลงไปถึง 50% เลยทีเดียว และนี่คือความน่ากลัว และน่ากังวลในวงการ Cryptocurrency

  วันนี้เราจึงมาแนะนำ Getwaxcpu.com เว็บไซต์ที่จะช่วยให้เราลดความเสี่ยง ในการถือเหรียญไม่ต้องสนใจเรื่องของราคาเหรียญในขณะนั้น ด้วยค่าเช่าที่ถูกมากๆ เราเลยอยากมาแนะนำให้ทุกคนที่กำลังเล่นเกมส์บนเชน WAX ได้ลองมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านราคาของเจ้าเหรียญ WAXP

  ทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการ Stake Wax CPU ด้วยวิธีการเช่านั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแค่คุณเข้าไปที่ Getwaxcpu.com และเลือกว่าต้องการเช่า Stake กี่วัน จำนวนเท่าไหร่ ทางระบบก็จะคำนวนว่าเราต้องจ่ายค่าเช่าเท่าไหร่ เพียงคลิ๊กเดียว WAX ก็จะถูก Stake ไปยังไอดีของคุณในทันทีด้วยระบบ Smart Contract ที่ถูกพัฒนามาเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย เนื่องจาก Smart Contract นั้นสามารถตรวจสอบได้

  wax cpu

  โดยหากท่านไม่สะดวกเติม ท่านสามารถใช้บริการเช่าอัตโนมัติกับทางเว็บเราได้ โดยเว็บไซต์ของเรานั่นจะมีฟังก์ชั่นที่สวมารถอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านได้ ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยระบบ Stake ของเราที่ใช้เป็นแบบ Auto

  ซึ่งท่านสามารถ เลือกกด Stake ตามจำนวน WAX ที่ท่านต้องการได้ โดยจะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้และยังสามารถ Stake ให้ ID อื่นโดย ใช้ฟังชั่น Stake To Other ID ได้อีกด้วย ท่านใหนมีหลายๆ ID จะทำให้ช่วยประหยัดเวลาได้ดีสุดๆ

  สำหรับหลายๆคนที่กำลังมองหาเว็บเช่า WAX หรือ เว็บ Stake WAX CPU ที่เชื่อใจได้ ปลอดภัยด้วยระบบ Smart Contract สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ววันนี้ Getwaxcpu รวดเร็วทันใจ ปลอดภัย ไร้โกง